Stupně Reiki

I. stupeň Reiki

Po zasvěcení člověk srovná vibrace svého těla s vibracemi nejvyšší energie a stává se tak jakýmsi "kanálem" pro Reiki - má schopnost tuto energii kdykoli použít pro sebe, nebo ji předávat přiložením rukou druhým. Zasvěcením se v těle spustí detoxikační procesy na všech úrovních, což může vyvolat čištění nejen na fyzické, ale i mentální úrovni. Procesy změn zpravidla probíhají po dobu 21 dnů od zasvěcení, během nichž zasvěcený často mění svůj postoj k životu i sám k sobě. Může být znovu postaven před situace a problémy, které již kdysi řešil, aby pochopil, že je třeba podívat se na souvislosti okolo nás z jiného pohledu. Často tak dochází k podstatnému přerovnání žebříčku hodnot. Samotné zasvěcení dále vede ke zvýšení citlivosti vůči energiím, zvýšení intuice, a celkovému zklidnění. Po správném zasvěcení do I. stupně již dotyčný může s energií Reiki pracovat po zbytek svého života.


II. stupeň Reiki

Zasvěcení do II. stupně Reiki by nemělo proběhnout dříve než po 21 dnech od zasvěcení do stupně prvního, a to proto, aby kanál Reiki byl dostatečně otevřen a pročištěn a byl dostatek času na všechny změny, které je nutné nechat proběhnout. Zasvěcení je provázeno několikanásobným zesílením průtoku Reiki energie, dalším zvýšením citlivosti a vnímavosti vůči energiím, a zesílením intuice. Žákovi jsou předány tajné symboly a mantry, které se učí používat, kreslit a kombinovat. Jde o symbol umožňující posílat energii Reiki na dálku, symbol zesilující průtok energie, čímž lze docílit intenzivnějšího působení energie Reiki a zkrácení doby ošetření, a symbol pro působení na psychiku člověka. Pomocí těchto symbolů a speciálních technik je Reikista schopen posílat energii za hranici času a prostoru a řešit problémy jak fyzického, tak mentálního charakteru.


III. stupeň Reiki (někdy označován jako Mistrovský stupeň)

Zasvěcení do III. stupně Reiki se doporučuje po cca roční práci s Reiki II. stupně, ale i toto je velmi individuální. Podstatné je, aby Reikista II. stupně došel k vlastnímu hlubšímu poznání působení a možností Reiki energie, a poznal skutečné schopnosti a hranice jednotlivých stupňů. III. stupeň je určen těm, kteří se cítí být na duchovní cestě a dále se duchovními záležitostmi chtějí aktivně zabývat. Zasvěcením žák prakticky získává co se týče Reiki tu samou sílu, jakou má jeho Mistr, protože je zasvěcen Mistrovským symbolem. Všechny schopnosti, které Reikista má, se zesilují, stejně tak intuice, mimosmyslové vnímání a napojení na nejvyšší úroveň. Dá se říci, že po zasvěcení do III. stupně již člověk v proudu energie Reiki trvale přebývá. Život zpravidla dostává jiný smysl a Reikista dochází k dalším poznáním a pochopení souvislostí. Nicméně vždy je vše vyváženo neustálou prací na sobě samém a hlubokým a aktivním zájmem o pochopení smyslu osobní existence a veškerého bytí obecně.


IV. stupeň Reiki (Reiki mistr - učitel)

Tento stupeň je osobní záležitostí mezi žákem a jeho Mistrem. Žák zpravidla se svým Mistrem po určitou dobu úzce spolupracuje, aby nabyl potřebných vědomostí a zkušeností. Poté jsou žákovi předány postupy zasvěcení do jednotlivých stupňů. Je to moment, který obrací život Mistra Reiki, dalo by se říci, vzhůru nohama. Změny, které následují, jsou velice hluboké a zasahují veškeré energetické struktury člověka. Mistr Reiki nyní žije neustále v toku energie Reiki a každou myšlenkou tuto energii realizuje. Je velice důležité, aby takový člověk byl duchovně a lidsky na výši, aktivně pracoval na svém dalším duchovním vývoji a žil v harmonii sám se sebou, i s celým Stvořením.

Stupeň Reiki nemusí vypovídat nic o osobní zralosti zasvěceného, protože zůstává jen na něm samotném, jak a jakou rychlostí bude duchovně růst. Stupeň Reiki tedy prakticky vypovídá pouze o možnostech, jak intenzivně je dotyčný schopen zprostředkovat sílu Reiki. Proto může být mezi dvěma Reikisty zasvěcenými do stejného stupně velký rozdíl.

© 2023 Jiřulka Peštová, Semily, +420 734 160 030, pestova.jirulka@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!