Jak Reiki působí

Reiki-terapie vychází z podobných principů, jako např. akupunktura nebo Tai-Chi - snaží se zharmonizovat tok energie v těle. Reiki-ošetřením dochází k rozpouštění bloků a vyrovnání energií, což podporuje léčebné procesy na všech úrovních - fyzické, psychické, emocionální i duchovní. Pomocí Reiki lze působit osobně i na dálku, prostřednictvím lokálního ošetření v místě daného problému či celkovou Reiki-terapií (trvající cca 2 - 2,5 hod.), na problémy fyzické či mentální. Ve všech případech však Reiki působí tak, jak je to pro nás v daném okamžiku nejlepší.

Reiki je přitahována disharmonickou strukturou a tam rozvíjí svůj účinek. Zcela zdravá místa naopak Reiki příliš nepřitahují, což ale neznamená, že terapie Reiki jsou určeny pouze pro nemocné. Pravidelný přísun energie Reiki vede k uvolnění na mnoha úrovních a celkovému doplnění fyzické energie. Odstraňuje zablokované energie, podporuje detoxikační procesy na všech úrovních, energeticky nás zcela doplňuje a napomáhá celkové harmonizaci organismu. Dokáže tak posílit imunitní systém, a pokud se příjemce energie snaží pracovat na svém duchovním vývoji a pochopení souvislostí ve svém životě, i zcela odbourat krátkodobé a zejména dlouhodobé chronické potíže. Pomocí Reiki lze také řešit různé mentální problémy, jako jsou např. závislosti (jídlo, alkohol, kouření...), nízká sebedůvěra, fobie, závislost na druhé osobě aj.

Reiki sama o sobě však nedokáže vyléčit cokoli. Pouze pomůže tělu, aby si přirozeně pomohlo samo. To znamená, že člověk, který podstoupí Reiki-terapii, tak koná dobrovolně, s touhou se uzdravit, a hodlá se na svém uzdravení aktivně podílet všemi možnými způsoby. Pokud se podvědomě uzdravit nechce, jeho tělo energii Reiki sice přijme, ale nevyužije její plný potenciál ke svému uzdravení. Reiki není schopna vyvolávat v žádné živé bytosti účinky, které si tato bytost v hloubi své duše nepřeje.

Reiki by v žádném případě neměla nahradit klasickou ani alternativní medicínu. Nicméně, dokáže je výborně doplnit.

© 2023 Jiřulka Peštová, Semily, +420 734 160 030, pestova.jirulka@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!