Historie Reiki

Systém Reiki byl "znovu objeven" v minulém století Dr. Mikao Usuim.

Usui se narodil 15. srpna 1865 a vzdělání získal v buddhistické klášterní škole. Vedl malou univerzitu v Kjótu, kde se ho při jednom kázání studenti zeptali, zda věří všemu, co stojí v Bibli - např. že Ježíš uzdravoval lidi pouhým pokládáním rukou. Usui přisvědčil, ale na otázku, zda by i on něco takového dokázal, musel odpovědět záporně. Na to si vyslechl, že slepá víra je v pořádku pro něj, jako pro starého člověka. Tato diskuse na něj tak zapůsobila, že složil svůj úřad a vydal se hledat odpověď.

Odjel z Japonska do USA a v Chicagu studoval jazyky, kterými byla psána Bible. Stal se doktorem teologie, ale odpověď na svou otázku nenašel. Vrátil se do Japonska, stal se šintoistickým, a později buddhistickým mnichem. Intenzivně studoval staré buddhistické spisy, techniky zaměřené na duchovní rozšíření vědomí a rozvoj osobnosti, naučil se čínštině a sanskrtu. V knihovně jednoho kláštera nalezl svitky s rukopisy a kresbami neznámého žáka Buddhy, který popisoval, jakých symbolů, manter a rituálů Buddha používal k uzdravování. Usui jich však neuměl použít, proto se vypravil na posvátnou horu Kurjama, kde se 21 dní postil a v meditaci se ponořil do hloubky svého nitra, aby nalezl kontakt se zdrojem spirituální životní síly, japonsky "Reiki". Po 21 dnech Usui prožil zkušenost Satori - po prosbě o osvícení spatřil zářivé světlo, které vstoupilo jeho čelem a umožnilo mu být několik hodin ve stavu změněného vědomí. Během transu se mu zobrazily symboly, se kterými se seznámil v rukopisech. Setkání s transcendentním Buddhou Dainichi Nyorei propůjčilo Usuimu schopnost ošetřovat sama sebe i ostatní duchovní životní silou a probouzet ostatní lidské bytosti tím, že jim tuto sílu předá.

Usui odcestoval do Tokia, kde 7 let v žebrácké čtvrti léčil mladé i staré. Po čase však uviděl mnohé žít opět mezi žebráky - neunesli zodpovědnost, kterou na ně kladl normální život. Po této zkušenosti se Usui vrátil do kláštera poblíž Tokia, kde se naučil tomu, že nestačí vyléčit člověku pouze tělo, ale i duši. Později v Tokiu založil ošetřovatelskou praxi a společnost Usui Nihon Ryoho Reiki Gakkai, jež funguje dodnes - má asi 500 členů a není přístupná veřejnosti. Po smrti svého zakladatele byla společnost vedena svými prezidenty - neexistoval žádný velmistr a dodnes nikdo takový neexistuje. Dr. Mikao Usui do své smrti vychoval během 4 let cca 2.000 žáků a 16 Mistrů-učitelů Reiki.

Na Západ přinesl Reiki Dr. Chujiro Hayashi, který byl pověřen Usuim, aby zachoval tradici Reiki. Během svého života zasvětil 13 Mistrů-učitelů a před vypuknutím 2. světové války zasvětil i dvě ženy. Jednou byla jeho manželka, druhou Hawajo Takata. Ve vedení školy pak pokračovaly její vnučka Phyllis Lei Furumoto a Dr. Barbara Weber Ray. Po necelém roce spolupráce se tyto ženy rozešly a založily své vlastní organizace: Reiki Alliance (P.L.Furumoto) a American International Reiki Association (B. W. Ray).

V současnosti nestojí v čele společnosti Reiki žádná organizace. Na světě je několik tisíc Mistrů, kteří se nemusejí registrovat ani jinak organizovat.


(Volně převzato z knih Waltera Lübecka: Základní kniha o Reiki, Reiki cesta srdce.) 

© 2023 Jiřulka Peštová, Semily, +420 734 160 030, pestova.jirulka@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!