CENÍK

Vakuová kryolipolýza

 

Co je kryolipolýza?

Kryolipolýza neboli liposukce zmražením, je v současné době nejúčinnější a nejžádanější metodou bezbolestné liposukce. 

Kryolipolýza je inovativní technologie vyvinutá k redukci podkožního tuku ochlazováním tukových buněk. Je to velmi jednoduchý proces. Nízká teplota zničí tukové buňky, ale nepoškodí okolní tkáně. Působí pouze cíleně na tukové buňky. Tím se vylučuje jakékoliv poškození vnitřních orgánů, nervů, cév či kůže.

Klinické studie prokázaly, že proces řízeného odumírání tukových buněk je zcela bezpečný. Při jedné aplikaci dochází k úbytku 25 – 30% tukových buněk a to u každého jednotlivce.

Proceduru lze provádět téměř na všech částech těla.

Výsledky kryolipolýzy jsou srovnatelné s běžnou liposukcí.

 

Jaké jsou přednosti?

Jedná se o neinvazivní metodu při které, nedochází k porušení integrity kůže - zákrok se provádí bez použití injekčních stříkaček, anestetik, léků proti bolesti, bez modřin a otoků a není potřeba rekonvalescence. Klient se může ihned po proceduře vrátit ke svému běžnému dennímu režimu.

 

Je to bezpečné?

Kryolipolýza – inovativní technologie vyvinutá k redukci podkožního tuku ochlazováním tukových buněk, která byla uvedená na trh v USA a to získáním souhlasu federálního úřadu USA pro potraviny a léky (FDA). Schváleno pro použití v Evropě - certifikát CE.

 

Jaké partie lze ošetřit?

Přístroj je vhodný pro ošetření partií: břicha, boků, hýždí, vnitřní a vnější stehna, lýtka, paže. 

 

Jak to funguje?

Přístroj je určený k formování postavy metodou řízeného hloubkového ochlazování tukových buněk.  Disponuje velmi přesným systémem nastavení teploty a vakua. Má integrovanou  vakuovou chladící aplikační hlavicí, která se přikládá na místo ošetření. Vakuem dochází k nasátí tkáně do sacího prostoru tohoto aplikátoru (hlavice). Hlavice dokáže nasát 1-2 kg tuku. K řízenému ochlazování tkáně dochází prostřednictvím mrazících ploch (kovových destiček) umístěných uvnitř aplikační hlavice.

 

Při kryolipolýze jsou využívány teploty v rozmezí +10ºC až -10 ºC. Postup řízeného chlazení tukové tkáně pomocí kryolipolýzy se zásadně liší od dosud používaných metod redukce tukové tkáně, ať se již jednalo o metody invazivní, jako je klasická invazivní liposukce či metody neinvazivní, jako ultrazvuková kavitace, nebo liposukce za použití laseru. 

 

Poslední výzkumy ukázaly, že tukové buňky jsou více citlivé na chlad než ostatní tkáně, jako je pokožka, nervová tkáň či svaly. Principem kryolipolýzy je ochlazení tukových buněk přes pokožku, aniž by došlo k poškození ostatních podkožních struktur. Toto ochlazování vede ke krystalizaci lipidů (tuků) v adipocytech (tukových buňkách). Zmražením adipocytů je spuštěn proces apoptózy (programového odumření tukové buňky). Části takto rozpadlých tukových buněk jsou pak následně odstraňovány v rámci procesu fagocytózy  (proces pohlcování pevných částic z okolního prostředí buňkami) specifickými druhy bílých krvinek, tzv. makrofágy. Buňky se schopností fagocytózy mají jako všechny živočišné buňky na povrchu jen tenkou plazmalemu (buněčnou membránu).  Tyto buňky mohou měnit svůj tvar a vytvářejí tzv. panožky. Panožkami částici, která má být odstraněna obalí, vytvoří z plazmalemy váček vakuoly a vtáhnou částici do sebe. Do váčku vyloučí enzymy a částici stráví. Makrofágy s pohlcenými zbytky rozpadlých adipocytů jsou odplavovány lymfatickým systémem do lymfatických uzlin, krve, krví dále do jater, kde se krev vyčistí. Odpadní produkty či metabolity přejdou do žluči a jsou vyloučeny stolicí. 

 

Během apoptózy nedochází, na rozdíl od nekrózy, k otoku buňky, následně k jejímu prasknutí a vylití obsahu buňky včetně účinných enzymů. Naopak, při apoptóze obsah buňky zůstává uvnitř neporušené plazmalemy, dojde ke zhuštění obsahu, fragmentaci DNA a rozpadu na malé části, jež mohou být snadno fagocytovány a následně vyloučeny z těla přirozenou cestou. Rozpad probíhá pomalu a postupně v průběhu přibližně 3 měsíců, proto není organizmus extrémně zatěžován. Jakmile jsou poškozené tukové buňky odstraněny, tuková vrstva se remodeluje a zmenšuje, neboť tukové buňky se shlukují zpět k sobě, vytlačují prázdná místa po odstraněných tukových buňkách a zmenšují tak objem tukové vrstvy. 

 

Tato nová metoda není na rozdíl od klasické liposukce (odsátí tuku invazivní operační metodou) bolestivá a klienta nijak neomezuje. Ihned po zákroku se tedy může věnovat běžným denním aktivitám. 

Tento proces řízeného odumírání tukových buněk je postupný, nezvyšuje hladinu cholesterolu ani triglyceridů v krvi. Je prokázáno, že při jediné aplikaci této metody dochází k úbytku tukové tkáně v místě aplikace v rozmezí 25 – 30%.

 

Za jak dlouho se dostaví výsledky, kdy a jak často můžu proceduru opakovat?

První výsledky zákroku jsou viditelné již po 3 týdnech, konečný efekt redukce tuku se projeví přibližně za 2 až 3 měsíce. 

Úbytek tukové tkáně v místě aplikace po jednou ošetření je v rozmezí 25 – 30%.

Při opakovaném zákroku na stejné lokalitě je úbytek až 55% z tukové tkáně.

Stejná partie se smí znovu ošetřit nejdříve za cca 2-3 měsíce (je potřeba dát tělu dostatečný prostor pro postupné odbourání a vyloučení odumřelé tukové buňky) a celkově se stejná partie může ošetřit maximálně 3x.

Během jednoho ošetření lze provést až 4 nasátí - tedy budete potřebovat 4 hodiny.

V období mezi ošetřením stejné partie je možné cca za 4 - 6 týdnů ošetřit jinou (další) část těla.

 

Průběh samotného ošetření...

Nejpozději hodinu před ošetřením přestaneme jíst a kouřit. Před zákrokem je vhodné pít ovocné šťávy nebo džusy – lze i sladké. Důležitý je zvýšený pitný režim zejména v období po zákroku! Není nutné zásadně měnit své stravovací návyky.

Po nanesení chladivé membrány je na kůži umístěna speciální aplikační hlavice, která kombinuje vakuové sání s kryotechnologií. Tato hlavice dokáže nasát 1-2 kg tuku. Aplikací přístroje dojde díky řízené intenzitě vakuového sání k přesnému vtažení tukového polštářku do aplikátoru. V průběhu procedury pociťuje klient lehký tlak a zpočátku i lokální pocit chladu, který ale rychle ustupuje. Přístroj je vybaven senzorem pro monitorování tepové frekvence. Aplikace trvá maximálně 1 hodinu, během které je možné relaxovat. Počet nasátí závisí na velikosti ošetřované plochy.

  

Opravdu to nebolí?

Po zákroku bude místo přechodně zarudlé, otlačené a necitlivé nebo naopak přecitlivělé, může vzniknout „modřinka“ a barevné změny. To platí obzvláště u vnitřní strany stehen, kde je pokožka velmi citlivá. Záleží na individuální reakci těla na chlad. Tento stav se vrací během několika následujících hodin až dnů do normálu. 

 

Kontraindikace

Těhotenství, kojení, epilepsie, nemoc srdce, ledvin, jater, trombóza, léky na ředění krve, krvácivé stavy, ateroskleróza, diabetes 3. stupně, implantáty z kovu v těle v místě ošetření, kožní a infekční onemocnění. 

Nedoporučuje se při menstruaci. 

Neaplikuje se na prsa a přední stranu hrudníku.